Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

mleczuu
2515 1aad 420
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
mleczuu
9195 6a91 420
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
mleczuu
I don’t know what to do or say or think. all i know is right now i want to take you clothes off right in the middle of this hall and throw you in one of these classrooms kiss every square inch of your body while a bunch of people who buy minivans listen wishing they were us. that’s probably a bad idea, right?
Reposted fromthebelljar thebelljar viairmelin irmelin
mleczuu

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viairmelin irmelin

May 22 2017

mleczuu
5198 ca15 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin

March 08 2017

mleczuu
mleczuu
mleczuu
mleczuu
8398 5774 420
Reposted fromhomczi homczi viafoodislove foodislove
mleczuu
1936 f5ab 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaiamanartist iamanartist

June 22 2015

mleczuu
0586 dc4c 420
Reposted fromcynamone cynamone viairmelin irmelin
mleczuu
4336 f12e 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaomg-archy omg-archy
mleczuu
uwielbiam, gdy ktoś kończy historię słowami "wezmę Cię tam kiedyś".

June 15 2015

mleczuu
5028 36a1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaiamanartist iamanartist

June 04 2015

mleczuu
Czasem spotykasz Kogoś i czujesz, że coś kliknęło. Jakby Świat odetchnął z ulgą, gdyż skończył właśnie układać wyjątkowo trudne puzzle. A Ty czujesz wewnętrzny spokój. Nawet nie musisz się za bardzo starać, poddajesz się temu, płyniesz z prądem i nie myślisz, co będzie dalej. Czujesz radosne podniecenie na myśl, że znów się z Tym Kimś zobaczysz, a gdy się widzicie, jest po prostu dobrze. 
Cicho jest, dobrze jest. 
czekam. Świecie, jakie teraz układasz puzzle?
~panna pe  http://mmmeeooww.blogspot.com/
Reposted fromcammycat cammycat vianivea nivea

May 27 2015

mleczuu

May 10 2015

mleczuu
4359 505e 420
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viaeazyi eazyi
mleczuu
5495 c63f 420
Reposted fromparamaribo paramaribo viaeazyi eazyi
5916 73e0 420
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viamoviesss moviesss
mleczuu
5832 bafd 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl