Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2018

mleczuu
9055 fc39 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
mleczuu
5570 bfdb 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

October 26 2017

mleczuu
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Miłość i inne nieszczęścia"
Reposted fromlovvie lovvie viairmelin irmelin

October 11 2017

mleczuu
Frajda jest w życiu najważniejsza, bo i tak umrzemy. 
— Anthony Hopkins
mleczuu
mleczuu
mleczuu

September 28 2017

mleczuu
I karmimy się półuśmiechami, głuchymi nocą telefonami, niedopowiedzeniami. Karmimy się smutnymi melodiami, zaschniętymi przed laty słowami i wytartymi wspomnieniami. Bo tylko to z nas pozostało, tylko to nam zostało.
— mleczne, nienapisane listy
Reposted bybezimienna23cannellleimpulsiveegreymouseananana12czerwcaMsChocolateniskowoottakheavencanwaitaleanderirmelingregorczykmatagaxsneakyxheavencanwaitcontigoniebieskieoczymyszkaminniexsneakyxhereyesallayskraweksiebie
mleczuu
Dziewczyna nieobecnym wzrokiem patrzyła w dal -  Ale czy tak powinno to się skończyć? Czy tak powinno być? Jeżeli tak, dlaczego się zastanawiam? Dlaczego mam wątpliwości? - 
Staruszka ujęła jej dłoń - moje drogie dziecko, dzięki wątpliwościom doceniamy wartość rzeczy, chwil, związków. Nigdy nie będziesz niczego pewna w stu procentach. Jeżeli ci nie zależy, nie myślisz, nie zastanawiasz się. Im bardziej ci zależy, tym więcej masz pytań, wątpliwości. Im bardziej ci zależy, tym więcej jest niewiadomych. 
— P. Koczellino
Reposted bymodalnairmelinmyszkaminniecarmenlunakotficanyaakoniskowoniebieskieoczyfreewayfreewayjedriqtimetobeginxsneakyxheavencanwaithereyesaleanderNajadapozakontrolanokturnalmartolinka
mleczuu
3988 6f85 420
Reposted fromlittlestories littlestories viaIzzy721 Izzy721
mleczuu
3923 37df 420
Reposted fromcocomove cocomove viaIzzy721 Izzy721
Reposted frommessedup messedup viaIzzy721 Izzy721

September 19 2017

mleczuu
Reposted fromgilmore-girls gilmore-girls
mleczuu
6899 6f59 420
Reposted fromministerium ministerium viairmelin irmelin
mleczuu
mleczuu
mleczuu
8993 57b6 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
mleczuu
4168 04a4 420
Reposted fromaletodelio aletodelio viairmelin irmelin
mleczuu
7796 4f46
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaomg-archy omg-archy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl