Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

mleczuu
5167 82c2 420
everything stays in the royal family
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viairmelin irmelin
mleczuu
3863 ff2f 420
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viairmelin irmelin
mleczuu
Nie trzeba roku, aby zapomnieli o tobie.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viairmelin irmelin
0207 b55e 420
Reposted fromtwice twice viaiamanartist iamanartist

June 13 2017

3683 1ebc 420
Reposted frommirowsky mirowsky viairmelin irmelin
mleczuu
2627 5f2e 420
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal viairmelin irmelin
mleczuu
1002 fbcf 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoodislove foodislove
mleczuu
mleczuu
4598 d430 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoodislove foodislove
mleczuu
8888 242b 420
Reposted fromstrzepy strzepy viairmelin irmelin

June 07 2017

mleczuu

   
Reposted fromsoSad soSad viairmelin irmelin
mleczuu
-Boi się Pan? -Jak każdy człowiek.Boje się,że będę się bał coraz bardziej.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaomg-archy omg-archy
mleczuu
mleczuu
7780 3694 420

May 30 2017

mleczuu
DOBRZE.
mleczuu
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaSkydelan Skydelan

May 29 2017

mleczuu

Dni nieznaczące: wszystkie pozostałe.Twój szczęśliwykolor: przezroczysty. Twój szczęśliwy kamień: kamień nerkowy. 

— Midzy nami dobrze jest, Masłowska
Reposted byanotherwaytodieSkydelankato3kirmelingregorczykmnokturnal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl